3) TRANSPARÈNCIA ECONÒMIC-FINANCERA

3.1) Informació comptable i pressupostària

3.1.1.- Pressuposts

   3.1.1.1.- Pressupost 2015

      3.1.1.1.- Pressupost
         3.1.1.1.1.- Resum
         3.1.1.1.2.- Memòria Batlia
         3.1.1.1.3.- BOIB aprovació definitiva
         3.1.1.1.4.- Ingressos per economia
         3.1.1.1.5.- Despeses per programa

      3.1.1.1.2 Modificacions pressupostàries
         3.1.1.1.2.1.- Modificació pressupostària 1/2015
         3.1.1.1.2.2.- Modificació pressupostària 2/2015
         3.1.1.1.2.3.- Modificació pressupostària 3/2015
         3.1.1.1.2.4.- Modificació pressupostària 4/2015
         3.1.1.1.2.5.- Modificació pressupostària 5/2015
         3.1.1.1.2.6.- Modificació pressupostària 6/2015
         3.1.1.1.2.7.- Modificació pressupostària 7/2015
         3.1.1.1.2.8.- Modificació pressupostària 8/2015
         3.1.1.1.2.9.- Modificació pressupostària 9/2015
         3.1.1.1.2.10.- Modificació pressupostària 10/2015
         3.1.1.1.2.11.- Modificació pressupostària 11/2015
         3.1.1.1.2.12.- Modificació pressupostària 12/2015
         3.1.1.1.2.13.- Modificació pressupostària 13/2015
         3.1.1.1.2.14.- Modificació pressupostària 14/2015
         3.1.1.1.2.15.- Modificació pressupostària 15/2015
         3.1.1.1.2.16.- Modificació pressupostària 16/2015
         3.1.1.1.2.17.- Modificació pressupostària 17/2015
         3.1.1.1.2.18.- Modificació pressupostària 18/2015
         3.1.1.1.2.19.- Modificació pressupostària 19/2015
         3.1.1.1.2.20.- Modificació pressupostària 20/2015

      3.1.1.1.2 Execució pressupostària 2015
    
   3.1.1.2.- Pressupost 2016

      3.1.1.2.1.- Pressupost 
         3.1.1.2.1.1.- Resum
         3.1.1.2.1.2.- Memòria Batlia
         3.1.1.2.1.3.- BOIB aprovació definitiva
         3.1.1.2.1.4.- Ingressos per economia
         3.1.1.2.1.5.- Despeses per programa

      3.1.1.2.2.- Modificacions pressupotàries  
          3.1.1.2.2.1.- Modificació pressupostària 1/2016
          3.1.1.2.2.2.- Modificació pressupostària 2/2016
          3.1.1.2.2.3.- Modificació pressupostària 3/2016
          3.1.1.2.2.4.- Modificació pressupostària 4/2016
          3.1.1.2.2.5.- Modificació pressupostària 5/2016
          3.1.1.2.2.6.- Modificació pressupostària 6/2016
          3.1.1.2.2.7.- Modificació pressupostària 7/2016
          3.1.1.2.2.8.- Modificació pressupostària 8/2016
          3.1.1.2.2.9.- Modificació pressupostària 9/2016
          3.1.1.2.2.10.- Modificació pressupostària 10/2016
          3.1.1.2.2.11.- Modificació pressupostària 11/2016
          3.1.1.2.2.12.- Modificació pressupostària 12/2016
          3.1.1.2.2.13.- Modificació pressupostària 13/2016
          3.1.1.2.2.14.- Modificació pressupostària 14/2016
          3.1.1.2.2.15.- Modificació pressupostària 15/2016   
     
       3.1.1.2.2 Execució pressupostària 2016

   3.1.1.3.- Pressupost 2017

      3.1.1.3.1.- Pressupost
         3.1.1.3.1.1.- Resum
         3.1.1.3.1.2.- Memòria Batlia
         3.1.1.3.1.3.- BOIB aprovació definitiva
         3.1.1.3.1.4.- Ingressos per economia
         3.1.1.3.1.5.- Despeses per programa

      3.1.1.3.2.- Modificacions pressupostàries 
         3.1.1.3.2.1.- Modificació pressupostària 1/2017
         3.1.1.3.2.2.- Modificació pressupostària 2/2017
         3.1.1.3.2.3.- Modificació pressupostària 3/2017
         3.1.1.3.2.4.- Modificació pressupostària 4/2017
         3.1.1.3.2.5.- Modificació pressupostària 5/2017
         3.1.1.3.2.6.- Modificació pressupostària 6/2017
         3.1.1.3.2.7.- Modificació pressupostària 7/2017
         3.1.1.3.2.8.- Modificació pressupostària 8/2017
         3.1.1.3.2.9.- Modificació pressupostària 9/2017
         3.1.1.3.2.10.- Modificació pressupostària 10/2017
         3.1.1.3.2.11.- Modificació pressupostària 11/2017
         3.1.1.3.2.12.- Modificació pressupostària 12/2017
         3.1.1.3.2.13.- Modificació pressupostària 13/2017
         3.1.1.3.2.14.- Modificació pressupostària 14/2017
         3.1.1.3.2.15.- Modificació pressupostària 15/2017
         3.1.1.3.2.16.- Modificació pressupostària 16/2017
         3.1.1.3.2.17.- Modificació pressupostària 17/2017
         3.1.1.3.2.18.- Modificació pressupostària 18/2017

      3.1.1.3.3.- Execució pressupostària 2017

   3.1.1.4.- Pressupost 2018

      3.1.1.4.1.- Pressupost
         3.1.1.4.1.1.- Resum
         3.1.1.4.1.2.- Memòria Batlia
         3.1.1.4.1.3.- BOIB aprovació definitiva
         3.1.1.4.1.4.- Ingressos per economia
         3.1.1.4.1.5.- Despeses per programa

      3.1.1.4.2.- Modificacions pressupostàries 
         3.1.1.4.2.1.- Modificació pressupostària 1/2018
         3.1.1.4.2.2.- Modificació pressupostària 2/2018
         3.1.1.4.2.3.- Modificació pressupostària 3/2018
         3.1.1.4.2.4.- Modificació pressupostària 4/2018
         3.1.1.4.2.5.- Modificació pressupostària 5/2018
         3.1.1.4.2.6.- Modificació pressupostària 6/2018
         3.1.1.4.2.7.- Modificació pressupostària 7/2018
         3.1.1.4.2.8.- Modificació pressupostària 8/2018
         3.1.1.4.2.9.- Modificació pressupostària 9/2018
         3.1.1.4.2.10.- Modificació pressupostària 10/2018
         3.1.1.4.2.11.- Modificació pressupostària 11/2018
         3.1.1.4.2.12.- Modificació pressupostària 12/2018
         3.1.1.4.2.13.- Modificació pressupostària 13/2018
         3.1.1.4.2.14.- Modificació pressupostària 14/2018
         3.1.1.4.2.15.- Modificació pressupostària 15/2018
         3.1.1.4.2.16.- Modificació pressupostària 16/2018
         3.1.1.4.2.17.- Modificació pressupostària 17/2018
         3.1.1.4.2.18.- Modificació pressupostària 18/2018
         3.1.1.4.2.19.- Modificació pressupostària 19/2018
         3.1.1.4.2.20.- Modificació pressupostària 20/2018
         3.1.1.4.2.21.- Modificació pressupostària 21/2018
         3.1.1.4.2.22.- Modificació pressupostària 22/2018

      3.1.1.4.3.- Execució pressupostària 2018

      3.1.1.5.- Pressupost 2019

      3.1.1.5.1.- Pressupost
         3.1.1.5.1.1.- Resum
         3.1.1.5.1.2.- Memòria Batlia
         3.1.1.5.1.3.- BOIB aprovació definitiva
         3.1.1.5.1.4.- Ingressos per economia
         3.1.1.5.1.5.- Despeses per programa

      3.1.1.5.2.- Modificacions pressupostàries
         3.1.1.5.1.1.-   Modificació pressupostària 1/2019
         3.1.1.5.1.2.-   Modificació pressupostària 2/2019
         3.1.1.5.1.3.-   Modificació pressupostària 3/2019
         3.1.1.5.1.4.-   Modificació pressupostària 4/2019 
         3.1.1.5.1.5.-   Modificació pressupostària 5/2019 
         3.1.1.5.1.6.-   Modificació pressupostària 6/2019 
         3.1.1.5.1.7.-   Modificació pressupostària 7/2019
         3.1.1.5.1.8.-   Modificació pressupostària 8/2019
         3.1.1.5.1.9.-   Modificació pressupostària 9/2019
         3.1.1.5.1.10.- Modificació pressupostària 10/2019
         3.1.1.5.1.11.- Modificació pressupostària 11/2019
         3.1.1.5.1.12.- Modificació pressupostària 12/2019
         3.1.1.5.1.13.- Modificació pressupostària 13/2019
         3.1.1.5.1.14.- Modificació pressupostària 14/2019
         3.1.1.5.1.15.- Modificació pressupostària 15/2019
         3.1.1.5.1.16.- Modificació pressupostària 16/2019
         3.1.1.5.1.17.- Modificacio pressupostària 17/2019
         3.1.1.5.1.18.- Modificació pressupostària 18/2019
         3.1.1.5.1.19.- Modificació pressupostària 19/2019

      3.1.1.5.3. Execució pressupostària 2019

      3.1.1.6.- Pressupost 2020

      3.1.1.6.1. Pressupost
         3.1.1.6.1.1.- Resum
         3.1.1.6.1.2.- Memòria Batlia
         3.1.1.6.1.3.- BOIB aprovació definitiva
        3.1.1.6.1.4.- Ingressos per eonomia
         3.1.1.6.1.5.- Despeses per programa

     3.1.1.6.2.- Modificacions pressupostàries
         3.1.1.6.2.1.- Modificació pressupostària 1/2020
         3.1.1.6.2.2.- Modificació pressupostària 2/2020
         3.1.1.6.2.3.- Modificació pressupostària 3/2020
         3.1.1.6.2.4.- Modificació pressupostària 4/2020
         3.1.1.6.2.5.- Modificació pressupostària 5/2020
         3.1.1.6.2.6.- Modificació pressupostària 6/2020
         3.1.1.6.2.7.- Modificació pressupostària 7/2020
         3.1.1.6.2.8.- Modificació pressupostària 8/2020
         3.1.1.6.2.9.- Modificació pressupostària 9/2020
         3.1.1.6.2.10.- Modificació pressupostària 10/2020
         3.1.1.6.2.11.- Modificació pressupostària 11/2020
         3.1.1.6.2.12.- Modificació pressupostària 12/2020
         3.1.1.6.2.13.- Modificació presspostària 13/2020
         3.1.1.6.2.14.- Modificació pressupostària 14/2020
         3.1.1.6.2.15.- Modificació pressupostària 15/2020
         3.1.1.6.2.16.- Modificació presspostària 16/2020
         3.1.1.6.2.17.- Modificació presspostària 17/2020
         3.1.1.6.2.18.- Modificació presspostària 18/2020


3.1.2.- Liquidacions 

   3.1.2.1.- Liquidació 2015
      3.1.2.1.1.- Resolució d'aprovació de la liquidació
      3.1.2.1.2.- Resultat pressupostari
      3.1.2.1.3.- Resum
      3.1.2.1.4.- Romanent

   3.1.2.2.- Liquidació 2016
      3.1.2.2.1.- Resolució d'aprovació de la liquidació
      3.1.2.2.2.- Resultat pressupostari
      3.1.2.2.3.- Resum
      3.1.2.2.4.- Romanent

   3.1.2.3.- Liquidació 2017
      3.1.2.3.1.- Resolució d'aprovació de la liquidació
      3.1.2.3.2.- Resultat pressupostari
      3.1.2.3.3.- Resum
      3.1.2.3.4.- Romanent

   3.1.2.4.- Liquidació 2018
     3.1.2.4.1.- Resolució d'aprovació de la liquidació
      3.1.2.4.2.- Resultat pressupostari
      3.1.2.4.3.- Resum
      3.1.2.4.4.- Romanent

  3.1.2.5.- Liquidació 2019
     3.1.2.5.1.- Resolució d'aprovació de la liquidació
     3.1.2.5.2.- Resultat pressupostari
     3.1.2.5.3.- Resum
     3.1.2.5.4.- Romanent

 

3.2) Transparència en els ingressos, despeses i deutes municpals

3.3.) Període mitjà de pagament i morositat

   3.3.1.- Periode mitjà de pagament
      3.3.1.1.- Any 2016
         3.3.1.1.1.- 1r. trimestre 2016
         3.3.1.1.2.- 2n. trimestre 2016
        3.3.1.1.3.- 3r. trimestre 2016
         3.3.1.1.4.- 4t trimestre 2016
      3.3.1.2.- Any 2017
         3.3.1.2.1.- 1r trimestre 2017
         3.3.1.2.2.- 2n trimestre 2017
         3.3.1.2.3.- 3r trimestre 2017
         3.3.1.2.4.- 4t trimestre 2017
      3.3.1.3.- Any 2018
         3.3.1.3.1.- 1r trimestre 2018
         3.3.1.3.2.- 2n trimestre 2018
         3.3.1.3.3.- 3r trimestre 2018
         3.3.1.3.4.- 4t trimestre 2018
      3.3.1.4.- Any 2019
         3.3.1.4.1.- 1r trimestre 2019
         3.3.1.4.2.- 2n trimestre 2019
         3.3.1.4.3.- 3r trimestre 2019 
         3.3.1.4.4.- 4t trimestre 2019
      3.3.1.5.- Any 2020
         3.3.1.5.1.- 1r. trimestre 2020
         3.3.1.5.2.- 2n trimestre 2020
        3.3.1.5.3.- 3r trimestre 2020
   3.3.2.- Informes trimestrals de morositat 
      3.3.2.1.- Any 2016
      3.3.2.2.- Any 2017
      3.3.2.3.- Any 2018
      3.3.2.4.- Any 2019

 

 


 
 


     
Tornar
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS