Tauler d'anuncis
ANUNCIS


PERIODES DE PAGAMENT DE TRIBUTS ANY 2019

* Del 04/03/2018 al 03/05/2018 Periode Voluntari Impost Sobre Vehicles de Tracció  Mecànica 2019 

Els contribuents que tenguin els rebuts domiciliats, informam que seran cobrats dia 02/05/2019

 

* Del 15/04/2019 al 14/06/2019 Periode Voluntari 1a. meitat de l'Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana 2019.

Els contribuents que tenguin els rebuts domiciliats, informam que seran cobrats dia 07/06/2019

* Del 15/07/2019 al 14/09/2019 Periode Voluntari:

·      Impost S/ Béns Immobles de naturalesa urbana 2019 (segon termini)
·      Impost S/ Béns Immobles de naturalesa rústica 2019
·         Impost S/ Activitats Econòmiques 2019
·         Taxa per arbitris (Cementiri) 2019
·         Taxa per arbitris (Entrada de vehicles) 2019
·         Taxa per arbitris (Vedats de caça) 2019
·         Taxa per fems 2019
·         Taxa per clavegueram a la urb. de Sant Tomàs 2019

Els contribuents que tenguin els rebuts domiciliats, informam que seran cobrats dia 09/09/2019

* Del 07/08/2019 al 07/10/2019 Període Voluntari:

- Aigua 2n trimestre 2019
- Clavegueram nucli urbà 2n trimestre 2019

Els contribuents que tenguin els rebuts domiciliats, informam que seran cobrats dia 12/08/2019S'obre el termini per la presentació d'instàncies per formar part de la fira de les festes de Sant Cristòfol de ses corregudes 2019.
Periode d'inscripció (del 24 de juny al 12 de juliol, ambdós inclosos)

- Anunci
- Sol·licitud d'autorització per venda ambulant (Model PDF)
- Declaració responsable per venda ambulant (Model PDF)
- Sol·licitud d'autorització per venda ambulant Model editable)
- Declaració responsable per venda ambulant (Model editable)

- Sol·licitud per instal·lació d'activitats itinerants (Model PDF)
- Declaració responsable per instal·lació d'activitats itinerants (Model PDF)
- Sol·licitud per instal·lació d'activitats itinerants (Model editable)
- Declaració responsable per instal·lació d'activitats itinerants (Model editable)

- Sol·licitud d'activitat no permanent menor (Model PDF)
- Sol·licitud d'activitat no permanent menor (Model editable)* EXPOSICIÓ PÚBLICA 

- Anunci de l'Estudi de detall d'ordenació de la parcel·la VU-CO situada al sector C de la urbanització de Sant Tomàs, al terme municipal des Migjorn Gran.
- Estudi de detall
- Fitxes parcel·les
- Plànols

Darrer dia per presentar al·legacions: 15/05/2019

HORARI DE LA DEIXALLERIA:

Dimarts i Dissabte de 09.00 h a 13.00 h
Dijous de 15.00 19.00 h

 

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS PER A ESTUDIANTS QUE ASSISTEIXEN A ESCOLA D’ESTIU

Darrer dia per presentar instàncies: 14/09/2019


OFERTES DE TREBALL:

 

- Bases reguladores per la creació d'una borsa de netejadors/netejadores amb caràcter laboral temporal 
(Darrer dia per presentació d'instàncies: 23/04/2019)
Llista provisional de persones admeses i excloses i dades de proves
Llista definitiva de persones admeses i excloses i dates proves
Resultat i puntuacions dels concurs-oposició

- Bases reguladores per la creació d'una borsa d'educadors/educadores socials 
(Darrer dia per presentació d'instàncies: 21/04/2019)
Llista provisional de persones admeses i excloses i dades de proves
Puntuacions primer exercici fases oposició i data per la segona prova
Resultat i puntuacions del concurs-oposició
Resultat definitiu puntuacions del concurs-oposició

- Bases reguladores per la selecció i provisió d'una plaça d'informador/a juvenil a jornada parcial.
(Darrer dia per presentació d'instàncies: 11/07/2019)
Llista definitiva de persones admeses i excloses i dates de proves
Resultat i puntuacions del concurs-oposició


 
Tornar
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS