Noticies

 
  Novetats en el pagament de tributs A partir de l’any que ve, 1 de gener de 2022, ja no rebreu a casa els tríptics per poder pagar els rebuts periòdics (aigua, circulació, ibi, rústica, fems, entrada de vehicles, cementeri, clavegueram Sant Tomàs IAE, i vedats de caça)

Si no teniu els rebuts domiciliats, podreu obtenir els tríptics a través de la Carpeta Ciutadana de la web municipal www.ajmigjorgran.org si disposau de certificat electrònic o també podreu recollir-los personalment al departament de Recaptació de l’Ajuntament.

Si voleu rebre informacions del servei de Recaptació de l’Ajuntament des Migjorn Gran via SMS o correu electrònic, heu de fer arribar l’autorització adjunta, emplenada i firmada a l’Ajuntament. D’aquesta manera estareu informats de les novetats en matèria de recaptació, dates de cobrament de rebuts.... i rebreu via correu electrònic els tríptics per poder pagar els rebuts i via SMS el codi per pagar els rebuts a través de la carpeta ciutadana, mitjançant targeta de crèdit, sense necessitat de disposar d’un certificat digital.

Els pagaments en període voluntari podran realitzar-se a l’Ajuntament (en efectiu o targeta), a les oficines bancàries col·laboradores (La Caixa, Bankia i Banca March) o a la carpeta ciutadana (amb certificat electrònic o amb el codi del rebut)CALENDARI FISCAL 2022AIGUA I CLAVEGUERAM DEL NUCLI URBÀ
- Del 15 de febrer al 15 d’abril de 2022 (consum 4t trimestre 2021) Rebuts domiciliats: 21 de febrer
- Del 15 de maig al 15 de juliol de 2022 (consum 1r trimestre 2022) Rebuts domiciliats: 20 de maig
- Del 15 d’agost al 15 d’octubre de 2022 (consum 2n trimestre 2022) Rebuts domiciliats: 20 d’octubre
- Del 15 de desembre ‘22 al 15 de febrer ‘23 (consum 3r trimestre 2022) Rebuts domiciliats: 20 de desembre

IMPOST S/ VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- Del 2 de març al 2 de maig de 2022 Rebuts domiciliats: 22 d’abril

IBI URBANA
- Del 15 d’abril al 15 de juny de 2022 (1a meitat del rebut) Rebuts domiciliats: 8 de juny
- Del 15 de juliol al 15 de setembre de 2022 (2a meitat del rebut) Rebuts domiciliats: 8 de setembre

IBI RÚSTICA – FEMS – ENTRADA DE VEHICLES – CEMENTERI - CLAVEGUERAM SANT TOMÀS – IAE – VEDATS DE CAÇA

- Del 15 de juliol al 15 de setembre de 2022 Rebuts domiciliats: 8 de setembre
 
  Renovació imperbeabilització coberta centre sanitari

Es preveu dur a terme la renovació de la impermeabilització de la coberta gran del centre sanitari.
El centre sanitari fa anys que pateix filtracions degut al mal estat d’aquesta coberta i és per aquest motiu que l’equip de govern per tal de donar solució al problema ha projectat aquesta obra de renovació.
El pressupost de les obres ronda uns 10.000 € i es farà en dues fases, per una banda el moviment de la grava existent sobre la coberta, el sanejament i la reposició i per una altra banda la impermeabilització de la mencionada coberta.

 
  Reforma dipòsit aigua l’Ajuntament està valorant la reparació de les esquerdes que presenta el dipòsit d’aigua (Es pirulí). L’obra consistirà en sanejar el formigó i reparar les mencionades esquerdes que actualment ja cauen per tal que no empitjori i produesqui problemes més greus. L’equip de govern està estudiant diferents pressuposts.
 
  Reforma edifici Mirada del Toro, 7 1 Es preveu aprovar el projecte de reforma de l’edifici situat al carrer Mirada del Toro, 7 1. La reforma consistirà en la millora de l’accessibilitat, la consolidació estructural i la renovació general de l’edifici. La idea de l’equip de govern és que aquest edifici sigui utilitzat per l’escola d’adults. El pressupost és d'uns 150.000 €
 
  Obres a Es Carreró Comencen les obres per a la millora de la xarxa d'aigua i sanejament i la rehabilitació de la pavimentació de la zona urbana de Es Carreró.
Les obres van ser adjudicades a l'empresa Construccions Olives, SL per import de 28.400 € + IVA.
L'intenció de l'equip de govern era executar aquesta obra a tot el Carreró però el Consell Insular de Menorca va denegar l'interés general de la part rústica, és per aquesta motiu que les obres només es podran dur a terme a la part urbana del tram de Es Carreró.
 
  Visita del Conseller de mobilitat i habitatge Es Migjorn Gran ha rebut aquest matí la visita del Conseller de mobilitat i habitatge del Govern Balear; Marc Pons.
Junt amb la batlessa, Antonia Camps, el regidor d'urbanisme; Ramon Verdú i la regidora Tamara Rotger han visitat el solar situat a l'Av Binicudrell on s'hi construirà l'edifici de 9 habitatges de protecció pública. A la visita també hi han assistit la Consellera d'ocupació, habitatge i Cooperació Local del Consell Insular de Menorca Cristina Gómez, acompanyada de la Directora Insular d'Economia; Pilar Pons
 
  Bonificació de la taxa d'ocupació de la via pública per terrasses de bars i restaurants L'ajuntament des Migjorn Gran tornarà a bonificar amb el 100% l'ocupació de la via pública per terrasses als bars del poble.

Arran de les noves mesures causades per la pandemia sanitària, a la reunió mantinguda de forma telemàtica els batles, la presidenta del Cim, la consellera Gomez i el gerent de l'hospital Mateu Orfila, la batlessa manifestà el seu desacord envers aquestes restriccions que afecten l'hosteleria. Manifestà que els contagis de Covid-19 més importants no han surgit dins aquest àmbit.

L'equip de govern ha decidit que mentre les restriccions de cara als bars es mantenguin, la taxa per ocupació de via pública als bars i restaurants no es cobrarà.

La temporada passada ja es va prendre aquesta mateixa mesura i els bars i restaurants que van sol·licitar poder ocupar la via pública amb taules i cadires no sel's hi va aplicar cap tipus de taxa al respecte.

La batlesa comenta que són molts els tipus de comerços que s'han vist perjudicats arran de la crisi i uns d'ells han estat els bars i restaurants, és per aquest motiu que han pres la decisió d'alliber-los d'aquesta taxa mentre la situació no millori.
 
  La construcció d'un geriàtric, cada vegada més a prop L'’Ajuntament des Migjorn Gran i la Conselleria d’Afers Socials acorden signar un conveni per la construcció del Geriàtric amb 32 places
– L'alcaldessa Antonia Camps i la consellera Fina Santiago donen l’impuls definitiu per a la creació d’aquest equipament social, que s’ubicarà en uns terrenys devora les cases de Binicodrell de Darrera
– El Parlament aprovà per unanimitat, el 7 de novembre de 2019, la proposició no de llei que instà al Govern balear a “definir un pla plurianual que faci possible la construcció del Geriàtric des Migjorn Gran durant aquesta legislatura”
– Antonia Camps: “agraïm la bona resposta obtinguda a la Conselleria d’Afers Socials i demanam la implicació i participació del Consell insular per dotar al municipi des Migjorn Gran amb aquest servei”
L’alcaldessa des Migjorn Gran, Antonia Camps i la consellera d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago, han acordat la signatura d’un conveni per a la construcció del Geriàtric, que constarà de 32 places, distribuïdes en 14 habitacions dobles i quatre individuals. En el transcurs d’una reunió per videoconferència s’ha donat l’impuls definitiu a aquest projecte, que des del del primer dia que va prendre possessió, ha gestionat l’equip de govern municipal encapçalat per l’alcaldessa Antònia Camps. La consellera Santiago ha anunciat que es despaçarà a Es Migjorn per a signar el conveni.
Cal destacar que en el primer ple celebrat per l’actual equip de govern, el 26 de juny de 2019, ja es va aprovar la modificació de les Normes Subsidiàries per als terrenys situats devora les cases de Binicodrell de Darrera, on s’ubicarà el Geriàtric.
L’alcaldessa explica que “Es Migjorn Gran no disposa avui de centre geriàtric i, per tant, al no poder oferir aquest servei en el seu municipi, les persones majors que necessiten atenció i assistència geriàtrica residencial es veuen obligades a desplaçar-se a un altre municipi de Menorca, un fet que dificulta la seva relació amb la família i les persones del seu entorn. Els migjorners i migjorneres reclamen des de fa temps la construcció d’un equipament que doni resposta a les demandes i necessitats en matèria d’atenció geriàtrica”. Així ho exposà Antònia Camps el 4 d’octubre a Palma a la consellera d’Afers Socials, Fina Santiago. En aquesta reunió, la consellera es va comprometre a cercar vies de finançament per a fer possible el Geriàtric des Migjorn Gran, i s’acordà celebrar una pròxima reunió el febrer del 2020, que s’havia ajornat, i que ara s’ha pogut realitzar per a concretar els termes del conveni que ara signaran l’Ajuntament i la Conselleria.
L’alcaldessa agraeix la implicació i les gestions duites a terme per la diputada menorquina al Parlament Asunción Pons, que en la reunió de la Comissió de Serveis Socials celebrada el 7 de novembre de 2019 va aconseguir el suport unànim de tots els grups polítics per a la construcció del Centre Geriàtric al municipi des Migjorn Gran, amb el vot a favor de PP, PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca, Ciudadanos, Vox-Actua Baleares i El Pi.
Els acords aprovats per unanimitat van ser:
1.- “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a redactar un iunforme per a definir les necessitats d’atenció geriàtrica residencial al municipi des Migjorn Gran i dimensionar les característiques i prestacions d’un centre que doni resposta a les demandes dels migjorners i migjorneres en aquesta matèria”.
2.- “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a incloure en els Pressupostos de la Comunitat Autònoma del 2020 una partida econòmica oberta, destinada a la construcció del Centre Geriàtric des Migjorn Gran, concretament la redacció del projecte”, i
3.- “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les illes Balears a definir un pla plurianual que faci possible la construcció del Centre Geriàtric des Migjorn Gran durant aquesta legislatura”.
Posteriorment, el desembre, en el debat de la Llei de Pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2020, el Partit Popular va presentar una esmena per a donar compliment a aquests acords. Concretament la diputada Asunción Pons va demanar la incorporació d’una partida de 163.750 euros a la Conselleria d’Afers Socials per a la redacció, durant el 2020, del projecte del Centre Geriàtric des Migjorn Gran.
Els grups que donen suport al Govern presidit per la Sra. Francina Armengol, entre ells el PSOE, van acceptar parcialment l’esmena del Partit Popular i van acordar incloure una primera partida de 15.000 euros destinada a redactar aquest projecte.
30.000 euros als Pressupostos CAIB per al 2021
però atès que enguany no s’ha redactat el projecte, en el tràmit del Projecte de Llei de Pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2021, el Grup Parlamentari Popular va recordar la vigència dels acords aprovats per la Comissió d’Assumptes Socials en novembre de 2019.
A través de la diputada Asunción Pons, i d’acord amb l’alcaldessa Antònia Camps, ha gestionat i acordat amb la Conselleria d’Afers Socials incrementar la partida de 15.000 euros a 30.000 euros per a la redacció del projecte del Geriàtric des Migjorn Gran i tramitar la licitació i adjudicació del projecte, amb data d’inici d’execució durant el 2022.
L’alcaldessa Antònia Camps agraeix la disposició i bona resposta rebuda de la consellera Fina Santiago, també agraeix les gestions de la diputada Asunción Pons, que ha impulsat el projecte del Geriàtric des del Parlament, i anuncia que demanarà la implicació i participació del Consell insular per a dotar al municipi des Migjorn Gran amb el servei d’atenció geriàtrica residencial.
 
12
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS