Informacions sobres les gestions fetes durant l'estat d'alamar Una vegada sembla ser que la pandèmia dur el camí d'estar controlada, tenint en compte que no ens podem relaxar i que per tant hem de seguir prenent totes les mesures de protecció per tal d'evitar contagis, des de l'equip de govern volem informar uma mica del que s'està fent al respecte.

Esteim treballant amb altres institucions per tal de paliar les conseqüències que d'una manera o altra afectarà a tothom.

Des de l'ajuntament feim feina per tal que aquesta crisi, que ens marcarà a tots i totes, ho faixi en la menor mesura possible. Ens hem reunit amb diferents col·lectius i empreses del poble per coordinar futures accions encaminades a facilitar el retorn a la normalitat del nostre municipi. S'han negociat ajuts amb el Consell Insular de Menorca destinats al comerç i el nostre ajuntament posarà també una partida per tal que els ajuts pel nostre comerç siguin majors.

Està previst tractar a la pròxima comissió corresponent, la modificació de l'ordenança reguladora d'ocupació de la via pública, per tal que els negocis puguin ampliar la seva ocupació de terrasses amb l'espai públic, a més per aquesta temporada, la taxa per aquests tipus d'ocupacions estarà bonificada amb el 100 %

Des de la regidoria d'urbanisme i per tal de no paralitzar l'activitat econòmica del municipi va proposar continuar atorgant llicències d'obres, tot i no poder-se celebrar les comissions d'urbanisme ordinàries, aquestes llicències s'han concedit per decret d'alcaldia, decrets que es donaran compte a la primera comissió que es pugui dur a terme. A més a més han mantingut converses amb petits empresaris del poble per tal que puguin ser empreses del poble les que executin algunes obres municipals.

Des de la regidoria de Serveis Socials i des del primer dia en que es va decretar l'estat d'alarma a tot el territori, ha estat coordinant junt amb el personal de l'àrea social, l'ajuda a totes aquelles persones i famílies més vulnerables i que en tot moment han estat ateses. Es continua treballant per tal que ningú es quedi sense l'oportuna atenció i ajuda.

Des de la regidora de cultura es manté un fil directe amb els diferents músics i artistes professionals del nostre poble i s'està estudiant un nou model de concerts per aquest estiu.

Aprofitant que la biblioteca no ha pogut rebre la visita d'amants de la lectura, s'ha fet una neteja a fons. Hi trobareu nous llibres i nou mobiliari així com nous espais, un d'ells on hi trobareu tot un recull de llibres sobre Es Migjorn Gran i Menorca.

Pel que afecta al comerç s'està en contacte amb els comerciant i petits empresaris de tal manera que en tot moment estan informats de tot el referent a la Covid19 a la vegada que tramita amb ells ajudes concretes per tal de paliar i fer front a la greu situació.
S'està creant el projecte "Es Migjorn comercial" on s'informarà dels productes i serveis que els comerços, empreses, hotels i restaurants del poble ens ofereixen. Aniran sortint nous projectes i idees per tal de fomentar el consum del producte local i contribuir al comerç local.

Des de la regidoria d'esports i joventut connjuntament amb el Consell Insular de Menorca, a través d'unes enquestes per tal de conèixer de primera mà les conseqüències d'aquesta crisi està treballant per tal de poder trobar les mesures d'actuació més adecuades.

Des de la regidoria d'hisenda s'estan estudiant una serie de mesures encaminades a adaptar el pressupost actual per tal de poder ajudar a fer front a la situació actual. Es va acordar deixar de cobrar les quotes de totes aquelles activitats que degut a l'estat d'alarma es van haver de deixar d'oferir, com són les quotes de l'escoleta infantil Xibit, l'escola de música, les activitats esportives del poliesportiu així com les quotes del centre de dia de les persones que ocupaven places municipals i es preveu la compensació o bé la devolució de la part proporcional de les quotes abonades del mes de març. S'està modificant també el calendari previst pel pagament dels imposts de Ibi, fems i demés taxes, de tal manera que la primera fracció de l'ibi 2020 que s'havia de començar a recaptar el passat 15 d'abril i fins el 15 de juny, ha estat posposat. S'informarà de les noves dades una vegada l'estat d'alarma s'hagi suspès.

Seguim treballant pel poble i pel bé de totes les persones que hi vivim.

Equip de govern de l'Ajuntament des Migjorn
 

Informacions sobres les gestions fetes durant l'estat d'alamar

Una vegada sembla ser que la pandèmia dur el camí d'estar controlada, tenint en compte que no ens podem relaxar i que per tant hem de seguir prenent totes les mesures de protecció per tal d'evitar contagis, des de l'equip de govern volem informar uma mica del que s'està fent al respecte.

Esteim treballant amb altres institucions per tal de paliar les conseqüències que d'una manera o altra afectarà a tothom.

Des de l'ajuntament feim feina per tal que aquesta crisi, que ens marcarà a tots i totes, ho faixi en la menor mesura possible. Ens hem reunit amb diferents col·lectius i empreses del poble per coordinar futures accions encaminades a facilitar el retorn a la normalitat del nostre municipi. S'han negociat ajuts amb el Consell Insular de Menorca destinats al comerç i el nostre ajuntament posarà també una partida per tal que els ajuts pel nostre comerç siguin majors.

Està previst tractar a la pròxima comissió corresponent, la modificació de l'ordenança reguladora d'ocupació de la via pública, per tal que els negocis puguin ampliar la seva ocupació de terrasses amb l'espai públic, a més per aquesta temporada, la taxa per aquests tipus d'ocupacions estarà bonificada amb el 100 %

Des de la regidoria d'urbanisme i per tal de no paralitzar l'activitat econòmica del municipi va proposar continuar atorgant llicències d'obres, tot i no poder-se celebrar les comissions d'urbanisme ordinàries, aquestes llicències s'han concedit per decret d'alcaldia, decrets que es donaran compte a la primera comissió que es pugui dur a terme. A més a més han mantingut converses amb petits empresaris del poble per tal que puguin ser empreses del poble les que executin algunes obres municipals.

Des de la regidoria de Serveis Socials i des del primer dia en que es va decretar l'estat d'alarma a tot el territori, ha estat coordinant junt amb el personal de l'àrea social, l'ajuda a totes aquelles persones i famílies més vulnerables i que en tot moment han estat ateses. Es continua treballant per tal que ningú es quedi sense l'oportuna atenció i ajuda.

Des de la regidora de cultura es manté un fil directe amb els diferents músics i artistes professionals del nostre poble i s'està estudiant un nou model de concerts per aquest estiu.

Aprofitant que la biblioteca no ha pogut rebre la visita d'amants de la lectura, s'ha fet una neteja a fons. Hi trobareu nous llibres i nou mobiliari així com nous espais, un d'ells on hi trobareu tot un recull de llibres sobre Es Migjorn Gran i Menorca.

Pel que afecta al comerç s'està en contacte amb els comerciant i petits empresaris de tal manera que en tot moment estan informats de tot el referent a la Covid19 a la vegada que tramita amb ells ajudes concretes per tal de paliar i fer front a la greu situació.
S'està creant el projecte "Es Migjorn comercial" on s'informarà dels productes i serveis que els comerços, empreses, hotels i restaurants del poble ens ofereixen. Aniran sortint nous projectes i idees per tal de fomentar el consum del producte local i contribuir al comerç local.

Des de la regidoria d'esports i joventut connjuntament amb el Consell Insular de Menorca, a través d'unes enquestes per tal de conèixer de primera mà les conseqüències d'aquesta crisi està treballant per tal de poder trobar les mesures d'actuació més adecuades.

Des de la regidoria d'hisenda s'estan estudiant una serie de mesures encaminades a adaptar el pressupost actual per tal de poder ajudar a fer front a la situació actual. Es va acordar deixar de cobrar les quotes de totes aquelles activitats que degut a l'estat d'alarma es van haver de deixar d'oferir, com són les quotes de l'escoleta infantil Xibit, l'escola de música, les activitats esportives del poliesportiu així com les quotes del centre de dia de les persones que ocupaven places municipals i es preveu la compensació o bé la devolució de la part proporcional de les quotes abonades del mes de març. S'està modificant també el calendari previst pel pagament dels imposts de Ibi, fems i demés taxes, de tal manera que la primera fracció de l'ibi 2020 que s'havia de començar a recaptar el passat 15 d'abril i fins el 15 de juny, ha estat posposat. S'informarà de les noves dades una vegada l'estat d'alarma s'hagi suspès.

Seguim treballant pel poble i pel bé de totes les persones que hi vivim.

Equip de govern de l'Ajuntament des Migjorn

Tornar
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS