La construcció d'un geriàtric, cada vegada més a prop L'’Ajuntament des Migjorn Gran i la Conselleria d’Afers Socials acorden signar un conveni per la construcció del Geriàtric amb 32 places
– L'alcaldessa Antonia Camps i la consellera Fina Santiago donen l’impuls definitiu per a la creació d’aquest equipament social, que s’ubicarà en uns terrenys devora les cases de Binicodrell de Darrera
– El Parlament aprovà per unanimitat, el 7 de novembre de 2019, la proposició no de llei que instà al Govern balear a “definir un pla plurianual que faci possible la construcció del Geriàtric des Migjorn Gran durant aquesta legislatura”
– Antonia Camps: “agraïm la bona resposta obtinguda a la Conselleria d’Afers Socials i demanam la implicació i participació del Consell insular per dotar al municipi des Migjorn Gran amb aquest servei”
L’alcaldessa des Migjorn Gran, Antonia Camps i la consellera d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago, han acordat la signatura d’un conveni per a la construcció del Geriàtric, que constarà de 32 places, distribuïdes en 14 habitacions dobles i quatre individuals. En el transcurs d’una reunió per videoconferència s’ha donat l’impuls definitiu a aquest projecte, que des del del primer dia que va prendre possessió, ha gestionat l’equip de govern municipal encapçalat per l’alcaldessa Antònia Camps. La consellera Santiago ha anunciat que es despaçarà a Es Migjorn per a signar el conveni.
Cal destacar que en el primer ple celebrat per l’actual equip de govern, el 26 de juny de 2019, ja es va aprovar la modificació de les Normes Subsidiàries per als terrenys situats devora les cases de Binicodrell de Darrera, on s’ubicarà el Geriàtric.
L’alcaldessa explica que “Es Migjorn Gran no disposa avui de centre geriàtric i, per tant, al no poder oferir aquest servei en el seu municipi, les persones majors que necessiten atenció i assistència geriàtrica residencial es veuen obligades a desplaçar-se a un altre municipi de Menorca, un fet que dificulta la seva relació amb la família i les persones del seu entorn. Els migjorners i migjorneres reclamen des de fa temps la construcció d’un equipament que doni resposta a les demandes i necessitats en matèria d’atenció geriàtrica”. Així ho exposà Antònia Camps el 4 d’octubre a Palma a la consellera d’Afers Socials, Fina Santiago. En aquesta reunió, la consellera es va comprometre a cercar vies de finançament per a fer possible el Geriàtric des Migjorn Gran, i s’acordà celebrar una pròxima reunió el febrer del 2020, que s’havia ajornat, i que ara s’ha pogut realitzar per a concretar els termes del conveni que ara signaran l’Ajuntament i la Conselleria.
L’alcaldessa agraeix la implicació i les gestions duites a terme per la diputada menorquina al Parlament Asunción Pons, que en la reunió de la Comissió de Serveis Socials celebrada el 7 de novembre de 2019 va aconseguir el suport unànim de tots els grups polítics per a la construcció del Centre Geriàtric al municipi des Migjorn Gran, amb el vot a favor de PP, PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca, Ciudadanos, Vox-Actua Baleares i El Pi.
Els acords aprovats per unanimitat van ser:
1.- “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a redactar un iunforme per a definir les necessitats d’atenció geriàtrica residencial al municipi des Migjorn Gran i dimensionar les característiques i prestacions d’un centre que doni resposta a les demandes dels migjorners i migjorneres en aquesta matèria”.
2.- “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a incloure en els Pressupostos de la Comunitat Autònoma del 2020 una partida econòmica oberta, destinada a la construcció del Centre Geriàtric des Migjorn Gran, concretament la redacció del projecte”, i
3.- “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les illes Balears a definir un pla plurianual que faci possible la construcció del Centre Geriàtric des Migjorn Gran durant aquesta legislatura”.
Posteriorment, el desembre, en el debat de la Llei de Pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2020, el Partit Popular va presentar una esmena per a donar compliment a aquests acords. Concretament la diputada Asunción Pons va demanar la incorporació d’una partida de 163.750 euros a la Conselleria d’Afers Socials per a la redacció, durant el 2020, del projecte del Centre Geriàtric des Migjorn Gran.
Els grups que donen suport al Govern presidit per la Sra. Francina Armengol, entre ells el PSOE, van acceptar parcialment l’esmena del Partit Popular i van acordar incloure una primera partida de 15.000 euros destinada a redactar aquest projecte.
30.000 euros als Pressupostos CAIB per al 2021
però atès que enguany no s’ha redactat el projecte, en el tràmit del Projecte de Llei de Pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2021, el Grup Parlamentari Popular va recordar la vigència dels acords aprovats per la Comissió d’Assumptes Socials en novembre de 2019.
A través de la diputada Asunción Pons, i d’acord amb l’alcaldessa Antònia Camps, ha gestionat i acordat amb la Conselleria d’Afers Socials incrementar la partida de 15.000 euros a 30.000 euros per a la redacció del projecte del Geriàtric des Migjorn Gran i tramitar la licitació i adjudicació del projecte, amb data d’inici d’execució durant el 2022.
L’alcaldessa Antònia Camps agraeix la disposició i bona resposta rebuda de la consellera Fina Santiago, també agraeix les gestions de la diputada Asunción Pons, que ha impulsat el projecte del Geriàtric des del Parlament, i anuncia que demanarà la implicació i participació del Consell insular per a dotar al municipi des Migjorn Gran amb el servei d’atenció geriàtrica residencial.
 

La construcció d'un geriàtric, cada vegada més a prop

L'’Ajuntament des Migjorn Gran i la Conselleria d’Afers Socials acorden signar un conveni per la construcció del Geriàtric amb 32 places
– L'alcaldessa Antonia Camps i la consellera Fina Santiago donen l’impuls definitiu per a la creació d’aquest equipament social, que s’ubicarà en uns terrenys devora les cases de Binicodrell de Darrera
– El Parlament aprovà per unanimitat, el 7 de novembre de 2019, la proposició no de llei que instà al Govern balear a “definir un pla plurianual que faci possible la construcció del Geriàtric des Migjorn Gran durant aquesta legislatura”
– Antonia Camps: “agraïm la bona resposta obtinguda a la Conselleria d’Afers Socials i demanam la implicació i participació del Consell insular per dotar al municipi des Migjorn Gran amb aquest servei”
L’alcaldessa des Migjorn Gran, Antonia Camps i la consellera d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago, han acordat la signatura d’un conveni per a la construcció del Geriàtric, que constarà de 32 places, distribuïdes en 14 habitacions dobles i quatre individuals. En el transcurs d’una reunió per videoconferència s’ha donat l’impuls definitiu a aquest projecte, que des del del primer dia que va prendre possessió, ha gestionat l’equip de govern municipal encapçalat per l’alcaldessa Antònia Camps. La consellera Santiago ha anunciat que es despaçarà a Es Migjorn per a signar el conveni.
Cal destacar que en el primer ple celebrat per l’actual equip de govern, el 26 de juny de 2019, ja es va aprovar la modificació de les Normes Subsidiàries per als terrenys situats devora les cases de Binicodrell de Darrera, on s’ubicarà el Geriàtric.
L’alcaldessa explica que “Es Migjorn Gran no disposa avui de centre geriàtric i, per tant, al no poder oferir aquest servei en el seu municipi, les persones majors que necessiten atenció i assistència geriàtrica residencial es veuen obligades a desplaçar-se a un altre municipi de Menorca, un fet que dificulta la seva relació amb la família i les persones del seu entorn. Els migjorners i migjorneres reclamen des de fa temps la construcció d’un equipament que doni resposta a les demandes i necessitats en matèria d’atenció geriàtrica”. Així ho exposà Antònia Camps el 4 d’octubre a Palma a la consellera d’Afers Socials, Fina Santiago. En aquesta reunió, la consellera es va comprometre a cercar vies de finançament per a fer possible el Geriàtric des Migjorn Gran, i s’acordà celebrar una pròxima reunió el febrer del 2020, que s’havia ajornat, i que ara s’ha pogut realitzar per a concretar els termes del conveni que ara signaran l’Ajuntament i la Conselleria.
L’alcaldessa agraeix la implicació i les gestions duites a terme per la diputada menorquina al Parlament Asunción Pons, que en la reunió de la Comissió de Serveis Socials celebrada el 7 de novembre de 2019 va aconseguir el suport unànim de tots els grups polítics per a la construcció del Centre Geriàtric al municipi des Migjorn Gran, amb el vot a favor de PP, PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca, Ciudadanos, Vox-Actua Baleares i El Pi.
Els acords aprovats per unanimitat van ser:
1.- “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a redactar un iunforme per a definir les necessitats d’atenció geriàtrica residencial al municipi des Migjorn Gran i dimensionar les característiques i prestacions d’un centre que doni resposta a les demandes dels migjorners i migjorneres en aquesta matèria”.
2.- “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a incloure en els Pressupostos de la Comunitat Autònoma del 2020 una partida econòmica oberta, destinada a la construcció del Centre Geriàtric des Migjorn Gran, concretament la redacció del projecte”, i
3.- “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les illes Balears a definir un pla plurianual que faci possible la construcció del Centre Geriàtric des Migjorn Gran durant aquesta legislatura”.
Posteriorment, el desembre, en el debat de la Llei de Pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2020, el Partit Popular va presentar una esmena per a donar compliment a aquests acords. Concretament la diputada Asunción Pons va demanar la incorporació d’una partida de 163.750 euros a la Conselleria d’Afers Socials per a la redacció, durant el 2020, del projecte del Centre Geriàtric des Migjorn Gran.
Els grups que donen suport al Govern presidit per la Sra. Francina Armengol, entre ells el PSOE, van acceptar parcialment l’esmena del Partit Popular i van acordar incloure una primera partida de 15.000 euros destinada a redactar aquest projecte.
30.000 euros als Pressupostos CAIB per al 2021
però atès que enguany no s’ha redactat el projecte, en el tràmit del Projecte de Llei de Pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2021, el Grup Parlamentari Popular va recordar la vigència dels acords aprovats per la Comissió d’Assumptes Socials en novembre de 2019.
A través de la diputada Asunción Pons, i d’acord amb l’alcaldessa Antònia Camps, ha gestionat i acordat amb la Conselleria d’Afers Socials incrementar la partida de 15.000 euros a 30.000 euros per a la redacció del projecte del Geriàtric des Migjorn Gran i tramitar la licitació i adjudicació del projecte, amb data d’inici d’execució durant el 2022.
L’alcaldessa Antònia Camps agraeix la disposició i bona resposta rebuda de la consellera Fina Santiago, també agraeix les gestions de la diputada Asunción Pons, que ha impulsat el projecte del Geriàtric des del Parlament, i anuncia que demanarà la implicació i participació del Consell insular per a dotar al municipi des Migjorn Gran amb el servei d’atenció geriàtrica residencial.

Tornar
 
Contacte
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament (Pla de l’església, 3. Es Migjorn Gran Tel. 971 37 01 10) o bé en el següent enllaç...

Consultes, queixes i suggeriments
 
Ajuntament des Migjorn Gran Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS